Duse

11 tekstów – auto­rem jest Du­se.

Słowo mówione od pi­sane­go często dzieli przepaść. 

myśl
zebrała 162 fiszki • 30 kwietnia 2014, 23:42

Zem­sta by­wa słod­ka, ale gorzko się odbija. 

myśl
zebrała 218 fiszek • 17 lipca 2013, 17:03

Kto szu­ka w in­nych praw­dy czys­tej - sam nie może być mglisty. 

myśl
zebrała 204 fiszki • 29 czerwca 2013, 23:55

Trud­no być sobą w cudzej skórze. Grzech zaw­sze ma sprzy­mie­rzeńca. W po­kucie człowiek jest samotny. 

myśl
zebrała 188 fiszek • 9 maja 2013, 21:34

Krzyw­da - z cza­sem nie w ser­cu tkwi, a w spojrzeniu. 

myśl
zebrała 193 fiszki • 26 lutego 2013, 09:15

Wciąż mało blis­kości - ta­kiej na wy­ciągnięcie ręki. 

myśl
zebrała 196 fiszek • 4 grudnia 2012, 00:21

Nie ma ta­kiego mro­ku, które­go nie da się rozproszyć. 

myśl
zebrała 185 fiszek • 1 grudnia 2012, 16:34

Kto niesie światło, pot­ra­fi stać w cieniu. 

myśl
zebrała 192 fiszki • 7 października 2012, 08:33

Zbyt mało Aniołów wśród nas. 

myśl
zebrała 136 fiszek • 5 października 2012, 19:17

Wciąż gu­bimy ludzi. 

myśl dnia z 29 lipca 2017 roku
zebrała 141 fiszek • 2 października 2012, 19:32

Duse

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Duse

Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 lipca 2016, 19:15Duse sko­men­to­wał tek­st Nie szu­kaj aniołów na [...]

24 lipca 2016, 19:10Duse sko­men­to­wał tek­st Niektórzy mężczyźni pot­ra­fią [...]

10 listopada 2015, 22:08Duse sko­men­to­wał tek­st wiem śnisz o mnie